زیردستی چگونه کار میکند

زیردستی جامعه ای است برای همه کسانی که میخواهند بصورت آنلاین بیاموزند و از دیگرانیاد بگیرند.


تدریس:
کسب درآمد و رسیدن به تعداد زیاری از دانش آموزان علاقه مند

تعامل مؤثر:
پرسش و پاسخ و گفتگو با همکلاسی ها و استادان

چگونه عضو شویم:
ثبت نام در کلاس های آنلاین و انجام پروژه و به اجرا گذاشتنمــــأموریت مــــا

ما بر این باور هستیم که هر کسی به نوعی توانمند است و میتوان با ارایه ابزار و فن مناسب به همگان زندگی انان را تغییر داد.
خلاقیت وسیله ای است برای زندگی بهتر, و اگر ان را به روش فکر کردن تبدیل کنیم, به عنوان یک ابزار ذهنی, به عنوان مجموعه ای از بلوک های ساختمان فکری, به عنوان راه حل مسله و...
خلاقیت وسیله ای است برای بهتر کردن زندگی، که آنرا به طرز فکر تبدیل کنیم، به عنوان یک ابزار ذهنی، به عنوان مجموعه ای از بلوک های ساختمان، به عنوان مجموعه ای از بلوک های ساختمان، به عنوان راه حل مسئله و ...
با اموزش مهارتهای مورد نیاز برای دنیایی بهتر.
زیردستی به دنبال توانمند سازی و ساختن فردایی بهتر است.