انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

راهبران تحول آفرین، نه تنها در فرآیند های کار درگیر می شوند، بلکه تمرکزشان روی این است که به دیگر افراد تیم کمک کنند تا آنها نیز در کارهای شان موفق باشند. آیا تاکنون در گروهی بوده اید که در آن فردی با مشخص کردن چشم انداز روشنی از اهداف گروه، اشتیاق به انجام کار و توانایی انرژی بخشیدن به دیگر اعضای گروه، کنترل وضعیت را در دست بگیرد؟ ممکن است به این فرد راهبر تحول آفرین گفته شود. راهبری تحول آفرین یکی از انواع شیوه های راهبری است که می تواند در افراد زیردست تغییرات مثبت ایجاد کند. در این مطلب با راهبری تحول آفرین بیشتر آشنا می شوید. به گزارش chetor، راهبران تحول آفرین عموما پر انرژی، علاقه مند و مشتاق هستند. این راهبران نه تنها در فرآیند های کار درگیر می شوند، بلکه تمرکزشان روی این است که به دیگر افراد گروه کمک کنند تا آنها نیز در کارهای شان موفق باشند. پیش زمینه متخصص راهبری و نویسنده زندگینامه رئیس جمهورها، جیمز مک گرگور بِرنز، برای نخستین بار مفهوم راهبری تحول آفرین را ابداع کرد. بنا به تعریف بِرنز، زمانی می توانیم شاهد راهبری تحول آفرین باشیم که راهبران و زیردستان به پیشرف ...
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/955d99774590.h...-%d8%af%d8%b1/