فين‌تک يا همان استفاده از فناوري براي کارآمدتر ساخت خدمات مالي، سابقه چنداني در جهان ندارد.

از نيويورک، لندن و سيليکون ولي به عنوان مراکز اصلي فين‌تک ياد مي‌شود ولي گروهي از کارشناسان با توجه به پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه چين در اين بخش، معتقدند اين کشور در آينده به قطب اصلي فين‌تک در جهان تبديل خواهد شد. اين کارشناسان براي ادعاي خود دلايلي نيز اقامه کرده‌اند.
به عنوان مثال، اغلب بانک‌هاي عمده و مهم در چين از قبيل BOC، ICBC، CCB و ABC دولتي هستند و وام دادن به شرکت‌هاي مطرح دولتي جزو اولويت‌هاي آنهاست.
در اين بين، موسسات مالي نوين و برخي غول‌هاي فناوري همچون علي بابا، Tencent و بايدو سعي کرده‌اند با راه‌اندازي پلتفرم‌هاي فين‌تک و ديجيتال خود، از اين خلاء بهره گرفته و به پشتيباني از شرکت‌هاي متوسط و کوچک بپردازند.
از سوي ديگر تعداد زياد کاربران اينترنتي در چين و نقش مهم آنها در توسعه فين‌تک اين کشور نبايد از نظر دور نگه داشته شود.
در چين بيش از 700 ميليون کاربر اينترنت وجود دارد که به خدمات پرداخت با استفاده از اسمارت‌فون‌ها‌ علاقه نشان مي‌دهند.
به گزارش وب‌سايت TechBullion، نرخ پذيرش فين‌تک در چين، بيش از اغلب کشورهاست.
به عنوان مثال، بيش از 40 درصد شهروندان چيني از سيستم‌هاي پرداخت نوين مانند Alipay استفاده مي‌کنند، در حالي که اين رقم براي سنگاپور فقط 4 درصد است.
اين اشتياق، در ديگر حوزه‌هاي فين‌تک از قبيل مديريت ثروت، وام و بيمه نيز مشاهده مي‌شود.
موضوع ديگر اين است که در گذشته «بلاکچين» در چين فقط به دانشگاه‌ها و نهادهاي تحقيقاتي محدود بوده است ولي اکنون اين روند تغيير کرده و ما شاهد حضور و فعاليت اتحاديه‌ها و کنسرسيوم‌هاي مختلفي در اين حوزه هستيم که Qianhai International Blockchain Ecosphere Alliance از آن جمله است.

آيا چين قطب فينتک جهان می شود؟