نمایندگان بارکلیز (Barclays)، یکی از بزرگترین بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی که دفتر مرکزی آن در لندن است با حضور در جیتکس۲۰۱۷ به گفت‌وگو با فناوری‌های جدید مالی یا فین‌تک‌ها (Fintech) پرداختند که در این میان یک استارت‌آپ ایرانی حاضر در غرفه اتاق تهران نیز جزو این ارائه‌کنندگان بود. بارکلیز که به نوآوری به عنوان اصلی‌ترین مبنای توسعه خود در دهه‌های گذشته نگاه می‌کند، با استارت‌آپ‌های فین‌تک در رویداد فناوری تجاری جیتکس ۲۰۱۷جلسه گذاشت. این جلسه به منظور آشنایی و ایجاد ارتباط بلندمدت بود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران از میان استارت‌آپ‌هاي فین‌تک ایرانی حاضر در جيتكس ٢٠١٧ ، کوانت‌کن (QuantCan) که در حوزه معاملات الگوریتمی فعالیت می‌کند، در این نشست به ارائه خدمات خود پرداخت. اين استارت‌آپ ایرانی با حمايت اتاق تهران در اين نمايشگاه حضور يافته است و جزو ۱۲ استارت‌آپی است که در غرفه اتاق تهران در رویداد جیتکس۲۰۱۷ حضور و فعالیت دارند.

ارائه یک استارت آپ ایرانی به بانک بارکلیز در جیتکس