آدرس:خ انقلاب خ فخر رازی کوچه انوری شماره 10

شماره ثبت:417708

شماره تماس:66953073

ایمیل:info@sajadco.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: منصور سجاد