آدرس:تهران-بلوار کشاورز-خ شهید نادری- نبش حجت دوست-پلاک 12

شماره ثبت:14447

شماره تماس:02181202231

ایمیل:info@tebyan.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل,نشر دیجیتال برخط,تصدی رسانه برخط پیام ده

نام مدیر عامل: سید حیدر مرتضوی شاهرودی