آدرس:تهران-خیابان بهشتی خیابان پاکستان کوچه حکیمی پلاک15 طبقه پنجم

شماره ثبت:25901

شماره تماس:02188530751

ایمیل:info@mehraici.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: شیدا نوری زاده