شیوه‌ای است که با اتکا به تفکر خلاق در حل مسئله به کار گرفته می‌شود. این شیوه را نخستین بار الکس اوزبورن که یک مدیر تبلیغات در آمریکا بود، به کار گرفت. در این شیوه شرکت‌کنندگان برای حل مسئله یا موضوع مورد سؤال، آنچه را که به ذهنشان می‌رسد، فی‌البداهه بیان می‌کنند، حتی اگر عجیب‌وغریب و نابخردانه به نظر آید. نقطه قوت این شیوه آن است که ممکن است چند اظهارنظر در میان نظرهای ارائه‌شده مفید باشد، یا به دستیابی به یک نظر سودمند بیانجامد. در مرحله بعد اظهارنظرهای جمع‌آوری‌شده، تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی و بهترین نظر انتخاب می‌شود.