اقدامی مبنی بر مایه گذاشتن از مال یا هرگونه دارایی و چشم‌پوشی از مزایا و منافع آنی آن‌ها به امید سود بیشتر در آینده؛ مثل خریداری اوراق بهادار یا سهام، خریداری کالاهای سرمایه‌ای یا دارایی‌های ثابت.
سرمایه‌گذاری در سطح کلان به معنی صرف بخشی از درآمد ملی یا هزینه ملی در امر تولید کالاهای سرمایه‌ای طی یک دوره مشخص است.