به هم‌چشمی و هم‌آوردی بین چند عامل اقتصادی گفته می‌شود که در یک زمان در جست‌وجوی شغل، فعالیت و یا مشتری هستند. این اصطلاح را مخصوصاً در مورد بازار کالاها و خدمات به کار می‌برند و در این صورت به هم‌آوردی (مبارزه) بین صاحبان صنایع و بازرگانان به‌منظور جذب مشتریان و حفظ آنان گفته می‌شود.