توصیف‌گر این است که چگونه محصولات و خدمات دردسرهای مشتری را با حذف و کاهش نتایج بد، ریسک‌ها و موانعی که مشتریان را از انجام کار بازمی‌دارد التیام می‌دهند.