در لغت، صفت و خصوصیتی است که مبین فرز بودن و چالاکی در یک فرد یا یک سیستم است. ‌در کسب‌و‌کار توان واکنش سریع نسبت به مسائل، یا به عبارتی: «توانایی بنگاه در تشخیص و واکنش صحیح و به‌موقع، ‌نسبت به فرصت‌های ایجادشده در بازار کسب‌و‌کار» تلقی می‌شود. بنگاه‌ها با بهره‌مندی از این قابلیت، می‌توانند در شرایط پرتلاطم و پیوسته در حال تغییر و تحول دنیای کسب‌و‌کار امروز، همواره پیشرو و پیشگام باشند.
یک بنگاه Agile (چابک) نیازمند ابزار، ‌امکانات و فرآیندهایی برای ادراک صحیح، ارائه‌ی پاسخ و واکنش مناسب و به‌موقع نسبت به تغییرات پیش‌بینی‌نشده‌ی محیطی است. این ابزارها از مهم‌ترین جلوه‌ها و نشانه‌های قابل‌رؤیت یک بنگاه چابک (Agile Film) در عرصه کسب‌و‌کار نوین هستند و تحقق این مزیت بدون بهره‌مندی از این امکانات، محال و دور از دسترس خواهد بود.