Bàn bida 3 băng, còn nhằm đòi là bida 3 cushion hay là bida 3 cushion carom, là đơn biến trạng thái mực bida Carom truyền thống. hắn là đơn trò nhởi đòi hỏi kỹ hay và chiến thuật cao và phanh nhìn nhận là một trong những thể loại bida phức tạp nhất. Bida 3 tổ nhằm nhởi trên đơn bàn bida lắm kích thước và beo trúc rưa rứa như bida Carom thông thường. tuy rằng nhiên, lề luật và cách xem điểm mực bida 3 băng dị biệt. lề luật căn bản ngữ bida 3 ổ là nuốm làm bi mức bạn biết bao tặng Nó chạm chí ít 3 băng nhóm trước buổi chạm bi mục tiêu chung cuộc. Mỗi bận bi mực tàu bạn chạm đơn dải, chấm căn số sẽ tốt xem tựa nương trên số phận băng nhóm bi chạm trước chốc chạm bi đích. chấm căn số được tính tình theo hệ thống điểm 1, 2, 3, vv. Trò chơi bida 3 băng nhóm gọi hỏi kỹ tường thuật chuẩn xác trong việc tính tình và bội phản xạ sít. Người nhởi nếu như kí nhấc đơn cách tận tường thắng từng vào cạc góc đả và lực đả ăn nhập thắng bi chuyển di theo đúng quỹ đạo xuể chạm ra các băng và cuối cùng đạt thắng chấm số mệnh cao. Bida 3 băng nhóm tốt mong là một trò nhởi đố thức và hấp dẫn, đền rồng vấn những người chơi bida có ghê nghiệm và mê say. nghỉ nổi chơi trưởng trong cạc áp tống tiếp chăm nghiệp và trong suốt cạc dính líu bida trên rặt ráng giới. cùng cách tính toán chấm phức tạp và khả hoặc phối hợp chiến tường thuật, bida 3 băng nhóm tiễn tới cho người chơi những mẻ tiếp tục kịch tính toán và đầy thử đố. giả dụ bạn muốn thử sức đồng một trò chơi bida đòi hỏi kỹ trần thuật và tư duy chiến thuật cao, bida 3 ổ là sự chọn lựa ráo.

Nguon: Bàn bida 3 băng là gì