به‌عنوان یک اصل، اولویت‌بندی به معنی انجام «مهم‌ترین کار قبل از همه» است و به‌عنوان یک فرایند، به معنی ارزیابی گروهی از موارد و رتبه‌بندی آن‌ها به‌منظور بررسی میزان اهمیت و ضرورت انجام آن‌هاست.