به دستورالعمل مشتری یا دریافت‌کننده ایمیل (یا پیام‌های مستقیم دیگر) برای لغو دریافت کالا، اطلاعات یا پیام بازاریابی گفته می‌شود. به عنوان مثال، برخی از باشگاه‌های کتاب به طور خودکار، کتاب ماه خود را به اعضا ارسال می‌کنند، مگر اینکه خود اعضا (در یک دوره مشخص) اعلام کنند که این کتاب برای آن‌ها ارسال نشود. بازاریابان آنلاین معتبر، دستورالعمل‌های Opt out را در پیام‌ها یا سایت‌های خود قرار می‌دهند.
(منبع: Online Business Dictionary - BusinessDictionary.com)