تأثیری است که شخص استفاده‌کننده از یک محصول یا خدمت به‌تنهایی بر ارزش کل درک شده آن محصول یا خدمت بر دیگران دارد. هرچه افراد بیشتری از محصول یا خدمت استفاده کنند، ارزش آن بیش‌تر می‌شود. تلفن و شبکه‌‌های اجتماعی(مثل فیس‌بوک و تلگرام و ...) نمونه‌هایی از اثر شبکه‌ای هستند. هرچقدر افراد بیشتری از تلفن استفاده کنند، ارزش این محصول برای شخص استفاده‌کننده بیشتر خواهد بود و هرچقدر افراد بیشتری به شبکه‌های اجتماعی بپیوندند، آن سایت برای افرادی که عضو آن هستند، ارزشمندتر می‌شود.
منبع: (Online Business Dictionary - BusinessDictionary.com)