انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
گلایه‌های مدیرعامل دونیت


بانک‌ها می‌خواهند تصدی‌گری کنند!


هیچ‌کدام از نهادها و سازمان‌ها، به‌دنبال انجام وظیفه‌شان نیستند و بیشتر، به‌دنبال بنگاه‌داری و راه‌اندازی کسب‌وکاری در تصدی خودشان هستند. من اطمینان می‌دهم که تا زمانی که موانع این حوزه حل شود، حداقل شش‌ماه طول بکشد؛ حتی اگر بانک مرکزی، چراغ‌سبزهای زیادی نشان داده باشد ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%...86%D9%86%D8%AF