انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

همان‌طور که بعضی از عادت‌ها می‌توانند مانع موفقیت شما شوند، رفتارهای مثبتی نیز وجود دارند که اگر به عادت تبدیل شوند، می‌توانند در موفقیت شما سهم بزرگی داشته باشند. سوال کردن از خودتان، نمونه‌ای از این عادت‌های مثبت است.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2143/پنج-سوالی...‌پرسند