نام: Aceable

سایت: Aceable.com
موضوع: آموزشی
سرمایه:55 میلیون دلار
سرمایه گذار: ساگویو کپیتال
توضیحات:
Aceable یک برنامه ای است که به افراد این امکان را میدهد تا بتوانند آموزش رانندگی ببینند و بتوانند گواهینامه رانندگی اخذ کنند. البته این به معنی عدم نیاز به شرکت در آزمون عملی نیست. ولی این برنامه برای کسانی که وقت کافی برای گذراندن کلاس های حضوری ندارند بسیار مناسب است.