نام: Grail

سایت : Grail.com

موضوع: پزشکی و سلامت

سرمایه:1/6 میلیون دلار

سرمایه گذار: کپتال هیل هوس گروپ

کشور: چین

توضیحات:

سرطان کشنده است و Grail این را میداند. به همین دلیل Grail راه حلی جهت تشخیص سرطان در مراحل اولیه ان دارد. تعجبی ندارد که چرا به همچین سرمایه ای رسیده است.یکی از دلایل آن گسترش دامنه تحقیقات در مورد سرطان در سراسر جهان میباشد.