نام استارتاپ: اشتراک گذاری سفرنامه
وب سایت: .tajrobesafar.com
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: اشتراک گذاری سفرنامه، تجربه سفر، مطالب گردشگری
نام صاحب استارتاپ: سید رامتین رحیمی
توضیح بیشتر:
گروه تجربه سفر از عاشقان سفر و طبیعت تشکیل شده که با ارسال و اشتراک گذاری تجارب سفر و مطالب سفر، چه داخل یا خارج کشور، ماجراجویی، ورزشی و …، سعی کرده شما را بیشتر با زیبایی های دنیا آشنا کند، همچنین امید است تا کمکی به بهبود وضعیت گردشگری کشور عزیزمون ایران کرده باشیم.