نام استارتاپ: تراولیو
وب سایت: travelio.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: گردشگری
نام صاحب استارتاپ: علی حیدری
توضیح بیشتر:
تراولیو، بازار (Marketplace) تورهای گردشگری جذاب، متفاوت و خاص برای تمامی علاقمندان به تجربه های جدید و رفتن به مقصدهای متفاوت است. تراولیو، بر اساس علاقمندی های شما، به شما تورهای ویژه و متناسب با حال و هوای روحی تان را پیشنهاد می دهد.