نام استارتاپ: سی‌پک | نوآوری و تنعم در میزبانی
وب سایت: cpacke.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: سفارش آنلاین پک‌های سوغات زائر، فرهنگی و پذیرایی
نام صاحب استارتاپ: سید علی رضوی
توضیح بیشتر:
با عنایت به ورود ۲۳ میلیون زائر به استان قم در هر سال و با توجه به ظرفیت این استان در حوزه‌های فرهنگی و زائر این استارت آپ رویکرد اصلی خود را در کنار فروش پک‌های پذیرایی، تهیه و فروش آنلاین پک‌های سوغات زائر و فرهنگی قرارداده است.