خلاق هر چیز که به هویت جامعه مرتبط هست
مانند سینما
موسیقی
توریسم
ورزش
رسانه
ادبیات
غذا
مد
و سایر
مثال از صنایع خلاق:

  • ژاپن سالانه دویست میلیارد دلار درآمد از انیمیشن دارد
  • توریسم حلال در جهان هزار میلیارد دلار گردش دارد
  • هند از صنعت سینما دو میلیارد دلار درآمد دارد

ذخایر نفتی در صورت خرد می توانست موتور جهنده باشد