انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

عملکرد کارت‌های صادره، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش، سامانه‌های بام و بله و سایر تجهیزات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران، روز جمعه نه آذرماه جاری با اختلال و قطعی موقت مواجه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این اختلال و قطعی موقت به‌دلیل ارتقای سوئیچ کارت بانک به شتاب ۷ ایجاد می‌شود و […]
نوشته «خدمات الکترونیک بانک ملی در روز جمعه نهم آذر با اختلال مواجه خواهد شد» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/122240