انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

واحدهای صنفی که در بازار سنتی در حال کسب‌وکار هستند بار مالیاتی واحدهای کوچ کرده به فضای مجازی را به دوش می‌کشند که همین امر موجب از میدان به در شدن بسیاری از صاحبان این مشاغل می‌شود. حسین احمدی ملایری؛ دنیای اقتصاد / تحول در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ روزافزون این فناوری […]
نوشته «کسب‌و‌کار مجازی و چالش نظام مالیاتی» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/120628