انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

No additional information. هیچ اطلاعات اضافی
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/kyc-compliance-deadline/