انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

"Alpha test stable release planned for Friday and a clear path to Beta mid-November!" & quot؛ نسخه آزمایشی آزمایشی آلفا برنامه ریزی شده برای جمعه و یک مسیر روشن برای بتا در اواسط نوامبر است! & quot؛
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/supernodes-public-beta/