انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

NEO Super fork at 20:00 GMT. Each NEO holder will receive 2 NEOX tokens for each NEO. NEO Super fork در ساعت ۲۰:۰۰ GMT. هر دارنده NEO 2 نشانه NEOX برای هر NEO دریافت می کند.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/neo-super-fork/