انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Last trade of Bitcoin futures contract for November 2018, trading terminates at 4 PM GMT. ????? ??????? ??????? ??? ??? ???? ?? ??? ?????? ????? ?????? ?? ???? ? ??? ?? ??? ?? ??? ??????? ????? ?? ????.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/cme-november-last-trade/