انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

?? ???? ??? ???? ?????????? ????????? ?? ?? ? ??? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ????? ????? ?????? ??? ???? ??? ? ???? ????? ??? ??? ??????? ?? ?? ????? ??? ???? ????. ?? ???? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ??????? (Ian McLeod) ???????? ?????? ???? Thomas Crown? ?? […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/ethereum-will-hit-btc/