⁣یادداشتی از پژمان پژوهش، مدرس دانشگاه و فعال حوزه استارتاپ‌ها

🔹چگونه استارتاپ‌ها باید تلاش کنند تا سهم بیشتری از بازار را بگیرند؟! ⁣پاسخ این سوال وابستگی شدیدی به استراتژی‌های بازاریابی آنان دارد؛ اما این به چه معناست؟! در واقع بحث عمده استراتژی بازاریابی مربوط به آمیخته بازاریابی یا همان ۴p است؛ یعنی محصول یا خدمت، قیمت، کانال توزیع یا مکان و رویکردهای ارتقاء فروش.

🔹⁣بر اساس نظریه مایکل پورتر برای نفوذ در بازار باید دو استراتژی را مدنظر قرار داد: ۱- رهبری هزینه ۲- تمایز. ⁣استراتژی رهبری هزینه شاید برای بسیاری استارتاپ‌ها چندان مقدور نباشد چراکه اینگونه استارتاپ‌ها از نظر تعداد، اکثریت را تشکیل می‌دهند و اینکه با حداقل سرمایه هم‌بنیانگذاران پایه‌گذاری شده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران خطرپذیر هم میل چندانی به سرمایه‌گذاری روی آنها ندارند. این بی‌میلی در وضعیت کنونی بیشتر هم شده است؛

🔹⁣تنها استراتژی باقی مانده ایجاد وجه تمایز است که با با نگاهی خلاقانه به آمیخته بازاریابی قابل اجراست. حال پرسش اساسی اینست که کدامیک از اجزای آمیخته بازاریابی یعنی محصول یا خدمت، قیمت، کانال توزیع یا مکان و رویکردهای ارتقاء فروش دارای وزن و اهمیت بیشتر است و اولویت این‌ها برای استارتاپ‌ها چگونه باید باشد؟!

🔹⁣باید دانست آنچه که برای استارتاپ‌ها قطعاً بیشتر از سرمایه مادی اهمیت دارد دانش و انگیزه هم‌بنیانگذاران است که در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. موضوعاتی که در این یادداشت به آن پرداخته شد به دلیل اینکه ماهیت عملیاتی و خلاقانه دارد تا ماهیت مادی، دارای ضریب ریسک پایین و طبیعتاً دارای ضریب اطمینان بالاست.