انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

The release of the Dragon Factor Authentication API & OAuth 2 Integration. انتشار آزمایشی اهرم فاکتور هوابرد API & amp؛ OAuth 2 Integration.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/dfa-api-oauth2/