ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت چیست ؟
ISO 9001: 2008 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (QMS) است.


این سازمان با مجموعه ای از اصول که اطمینان حاصل شود متمرکز، آگاه، علمی و روش های اثبات شده برای مدیریت فعالیت های کسب و کار خود را به طور مداوم دستیابی به رضایت مشتری و بهبود مستمر اثربخشی عملیاتی را فراهم می کند.
هر سازمان می خواهم برای بهبود راه آن عمل است، چه افزایش سهم بازار، مدیریت کردن هزینه ها، مدیریت ریسک به طور موثر تر و یا بهبود رضایت مشتری می باشد.سیستم مدیریت کیفیت در چارچوب شما نیاز به نظارت و بهبود عملکرد در هر منطقه شما انتخاب می کنید به شما می دهد.
ISO 9001 تا بیشتر تاسیس چارچوب کیفیت در جهان، در حال حاضر حدود 897000 سازمان در 170 کشور در سراسر جهان استفاده می شود، و مجموعه استاندارد نه تنها برای سیستم های مدیریت کیفیت، اما سیستم های مدیریت به طور کلی.
این کمک می کند تا انواع سازمان ها از طریق بهبود رضایت مشتری، انگیزه کارکنان و بهبود مستمر، موفق شوند.
2008: هر سازمان می تواند از اجرای ISO 9001 بهره مند شوند. مهم نیست که چه اندازه آنها و یا آنچه انجام می دهند. این می تواند کمک به هر دو سازمان محصولات و خدمات دستیابی به استانداردهای کیفیت است که به رسمیت شناخته شده و در سراسر جهان مورد احترام است.
ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت بر هشت اصل مدیریت کیفیت بر اساس:
یک سازمان مشتری محور
رهبری
دخالت مردم
حصول اطمینان از رویکرد فرآیند
یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت
یک رویکرد واقعی برای تصمیم گیری
روابط متقابل سودمند با عرضه کننده کالا
بهبود مستمر

الزامات استاندارد ISO 9001 چیست؟

الزامات اصلی از ISO 9001: 2008 استاندارد در بخش 4.1 را از طریق 8.5.3 از استاندارد واقعی از بند 4 به بند 8 شرح داده شده پوشیده شده.
بند 4. سیستم مدیریت کیفیت
بند 5. مسئولیت مدیریت
بند 6. مدیریت منابع
بند 7. محصولات / خدمات اجرای پروژه
بند 8. اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

خلاصه ای از اسناد / مدارک مورد نیاز ISO 9001: 2008

مدارک مورد نیاز توسط این سازمان برای اطمینان از برنامه ریزی موثر، بهره برداری و کنترل پروسه های آن:
به منظور برای یک سازمان برای نشان دادن اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت آن، ممکن است لازم باشد برای توسعه سایر اسناد از روش مستند شده است. با این حال، تنها اسناد به طور خاص در ISO 9001 اشاره شده است: 2008:
»خط مشی کیفیت (4.2.1.a بند)
»اهداف کیفیت (4.2.1.a بند)
»راهنمای کیفیت (4.2.1.b بند)

چندین الزامات ISO 9001 وجود دارد: سال 2008 که یک سازمان می تواند ارزش به QMS خود را مطابق با تهیه اسناد دیگر را اضافه کنید و نشان می دهد، حتی اگر آنها را به طور خاص استاندارد نیاز ندارد. نمونه هایی ممکن است شامل:
»نقشه فرآیند، نمودار جریان فرایند و / یا توصیف فرآیند» نمودار سازمانی »مشخصات» کار و / یا دستورالعمل تست »اسناد شامل ارتباطات داخلی» برنامه تولید »لیست منبع مصوب» تست ها و برنامه های بازرسی »برنامه های کیفیت
اظهارات مستند از خط مشی کیفیت و اهداف:
کیفیت دستی:
روش مستند:

4.2.3 کنترل اسناد
4.2.4 کنترل از سوابق
8.2.2 ممیزی داخلی
8.3 کنترل محصول نامنطبق
8.5.2 اقدام اصلاحی
8.5.3 اقدام پیشگیرانه