انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

بانک تجارت طی هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از تاریخ ۱۴ مردادماه به رانندگان ترانزیت، ارز دولتی پرداخت می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، ازآنجاکه رانندگان ترانزیت مشمول ارز مسافرتی نبوده و برای تأمین هزینه‌های جاری خود ازجمله پرداخت عوارض عبور از کشورهای مختلف و عوارض آزادراهی و دیگر هزینه‌های […]
مطالب مرتبط
نوشته «بانک تجارت از ۱۴ مرداد به رانندگان ترانزیت ارز دولتی می‌دهد» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/110251