🔸تحقیقات جدید نشان می دهد که نیتروژن، یکی از فراوان‌ترین عناصر جهان و گاز غالب در اتمسفر زمین، زمانی که در معرض دما و فشار شدید در اعماق زمین و سایر سیاره‌ها قرار بگیرد، به یک “سیال فلزی” تبدیل می شود.

🔹نیتروژن به بیشترین میزان با خودش در قالب مولکول‌های «N2» دو اتمی پیوند می خورد. بر اساس مطالعه جدید، این عنصر وقتی در معرض فشار و دمای شدید قرار می گیرد، به یک سیال فلزی تبدیل می گردد. دکتر «شوکین جیانگ» محقق ِ موسسه کارنگی واشنگتن و موسسه فیزیک حالت جامد در آکادمی علوم چین گفت: «وقتی یک صفحه تکتونیکی در اثر فرایندی موسوم به همرفتی از زیر صفحه تکتونیکی دیگری عبور می کند، نیتروژن می تواند به گوشته زمین راه پیدا می کند. البته در قالب یک ناخالصی می تواند به هسته غنی از آهن نیز نفوذ نماید. یا می تواند بقایای شکل‌گیری زمین باشد که از طریق فعالیت آتشفشانی به بیرون راه نیافت.»

🔸در اتمسفر زمین، نیتروژن به بیشترین میزان با خودش در قالب مولکول‌های «N2» دو اتمی پیوند می خورد. محاسبات نشان می دهد که در فشار و دمای شدید مثل شرایطی که بر اعماق سیاره‌ها حاکم است، نیتروژن می تواند از یک مولکول دو اتمی که فاقد رسانایی الکتریکی است، به یک پلیمر سیال فلزی تبدیل شود که از اتم‌ها تشکیل شده و از پیوندهای مولکولی پیچیده‌ ای بهره می برد.

🔹آزمایشات قبلی شواهدی از تجزیه و تغییر حالت مولکول‌های نیتروژن دو اتمی تحت دما و فشار شدید بدست آورده اند، اما طیف بیشتری از شرایط باید مورد بررسی قرار بگیرد. دکتر جیانگ و همکارانش در صدد بررسی این شرایط حاد و نامساعد هستند و در این راستا از پرتوهای لیزری پرانرژی بهره می برند. آنها توانستند چگونگی رفتار نمونه‌های نیتروژن را در بیش از یک میلیون برابر فشار اتمسفری عادی و دمای بالای ۳۰۰۰ درجه سلسیوس مشاهده کنند. مشاهدات آنان نشان داد که تحت چنین شرایطی، نیتروژن به صورت یک فلز مایع وجود دارد...

ادامه مقاله:
bigbangpage.com/?p=77526