انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Approved as a tax refund operator by September. به عنوان یک اپراتور بازپرداخت مالیات تا ماه سپتامبر تایید شده است.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/tax-refund-operator/