انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

موبایل طوفانی‌ترین ابزاری بوده که در ۱۰۰ سال گذشته با سرعتی خیره‌کننده زندگی بشر را تغییر داده و به طبع این روند، پرداخت مالی نیز همانند دیگر صنایع تحت تأثیر این ابزار قرارگرفته است. به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، هرچند موبایل هنوز، سهم بزرگی در صنعت پرداخت ندارد ولی کمتر متخصصی می‌توان یافت […]
مطالب مرتبط
نوشته «محمد ولی‌زاده: سکه به دنبال تسهیل مسیر پرداخت در کشور است» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/109527