انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز دیجیتال در پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد. نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز دیجیتال ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است از […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/irans-state-b...ady-for-trial/