آلتر و هرشفیلد چنین توضیح می‌دهند که «با نزدیک شدن به پایان یک دهۀ تقویمی، احتمال آنکه افراد مستعد ارزیابی زندگی‌شان باشند بیشتر می‌شود»

محققان دریافته‌اند افراد بیست‌ونه، سی‌ونه، چهل‌ونه و پنجاه‌ونه ساله با احتمالی سه برابر بیشتر از آن‌هایی که تنها یک سال از آن‌ها بزرگ‌تر هستند ممکن است که در یک مسابقه دوی ماراتن برای نخستین بار ثبت‌نام کنند.

البته تنظیم مسافت‌سنج عمر، روی عدد نه همیشه هم محّرک رفتارهای سالم نیست. آلتر و هرشفیلد مشاهده کردند که «نرخ خودکشی بین منتهی به نه‌ها بیشتر از کسانی است که سنشان با یک رقم دیگر تمام می‌شود». همچنین میل خیانت به همسر نیز از این قاعده تبعیت می‌کند!

منبع: کتاب «چه وقت» (۲۰۱۸)، اثر دنیل پینک