☑️سلام دوستان قدیمی و قدیمی ترها (به علت فیلتر و... مدت هاست که دوستان جدید در کانال های تلگرامی به ندرت با کانال جدیدی همراه می شوند، بنابر این بیشترمان مدت هاست کنار هم هستیم و از این حضورتان با تمام سختی و... ممنونیم)

🔘خب طی این چند سال پیام های متعددی از بسیاری از شما برای ما ارسال شده که بیشترشان پیشنهاد یا انتقادات یا سوال یا درخواست مشاوره بوده که از توجه همه شما سپاسگذاریم.

🔘در این چند وقت پیام های زیادی برای من ارسال شده که چرا درباره گرانی و اقتصاد صحبت زیادی نمی کنید و یا آیا در ایران نیستید؟!

🔘آیا وضعیت کارآفرینان ما با این عدم ثبات و یا بالارفتن لحظه ای مواد اولیه و سایر منابع و قیمت دلار و... را نمی بینید که باز از کارآفرینی میگویید؟

🔘خب جوابی که به دوستان عزیز دادیم بیشتر مبنی بر این بود که بالاخره تغییر بازار برای یک نفر نیست همه ی ما در یک کشتی هستیم و این کشتی از هر سمت درحال تهاجم است و به نظر می رسد سهوا یا عمدا در داخل کشتی هم کسانی هستند که به سوراخ شدن این می اندیشند یا به کشتی های دیگر کمک می کنند؛ ولی نمی دانم نمی اندیشند که اگر این کشتی غرق شود آنها هم حداقل به داخل آبها خواهند رفت و ریسک غرق شدن را دارند؟!

🔘آیا می اندیشند که با غرق شدن کشتی و ابراز وجود به سایرین که در حال تهاجم به کشتی ما هستند آنها را خوشحال می کنند و پس از غرق شدن در آغوش گرم آنها خواهند بود؟!

🔘آیا تاریخ را نخوانده اند که سردمداران دشمن وقتی افراد بُریده یا خائن دشمنانشان به سمت آنها می روند تا در آغوش آنها باشند با آنها چه می کردند و می کنند؟!

🔘به هر حال دوستان عزیز همه در یک کشتی هستیم چه آنهایی که با خرید ارز و سکه و... چشم به افزایش بیشتر آن ها بسته اند و سقوط اقتصاد را نظاره گر هستند و چه مایی که به فکر خرید نبودیم تا به ذره ای به جیب خود فکر کنیم و سقوط را تسریع کنیم...

🔘این وضعیت حاصل موارد متعددی است ولی چیزی که مشخص است این است که اگر از داخل کشتی ما به کشتی ها و ارابه های جنگی دشمن پیامی داده نشود و هماهنگ نباشد این وضعیت رخ نمی داد...

🔘به هرحال اگر از کارآفرینی میگوییم این ها را می بینیم ولی هرچه باشد زمان خواهد گذشت و کشتی غرق نخواهد شد حتی در این حال هم می توان به فکر ساختن بود و به نیازهای مشتری های هدف فکر کرد.

🔘نباید امید را از دست داد چون این چیزی است که از ما می خواهند تا کشتی را بدون هدف و سکان رها کنیم اگر این چنین باشد باید به فرزندانمان و آیندگان بگوییم زمان های حساس گذشته ما نبودیم ولی این زمان بودیم و کاری نتوانستیم بکنیم یا توانستیم و کردیم...