مصطفی عابدینی؛ استارت‌آپ اسپاد اینوتکس؛ بستر تعامل و شناخت اعضای اکوسیستم

اسپاد، یکی از استارت‌آپ‌های گردشگری است که در نمایشگاه اینوتکس حضور داشت. اسپاد برنامه سفر، راهنمای صوتی گردشگری، راهنمای عملی هر شهر و تجربه‌های سفر را ارائه می‌دهد و تورهای گردشگری را معرفی می‌کند.
مصطفی عابدینی، فاندر استارت‌آپ گردشگری «اسپاد»، درباره اینوتکس و انگیزه‌های حضور در آن می‌گوید: «نمایشگاه اینوتکس ماهیتا بسیار مفید و موثر است. این نمایشگاه چند امتیاز دارد که یکی از آنها این است که طبق برنامه‌ریزی، هر روز جلسات نیم‌ساعته با سرمایه‌گذاران داریم.»
وی به مهم‌ترین نیاز استارت‌آپ‌ها برای حضور در این رویداد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «یکی از اهداف استارت‌آپ‌ها در اینوتکس، آشنایی با سرمایه‌گذاران و معرفی ایده خود به آنها‌ست. همچنین در این نمایشگاه منتورها حضور دارند و می‌توانیم از راهنمایی آنان استفاده کنیم. اینجا اعضای اکوسیستم ارتباط و شناخت نزدیک‌تری نسبت به هم دارند. ما هم با انگیزه به دنبال جذب سرمایه‌گذار و آشنایی با استارت‌آپ‌های دیگر در حوزه‌های گوناگون هستیم، چرا که این آشنایی می‌تواند باعث تعامل و کمک به یکدیگر باشد. نمایشگاه می‌تواند استارت‌آپ‌ها را به کاربران آنها برساند و یا به جذب کاربران بیشتر کمک کند.»
عابدینی درباره نحوه حضور استارت‌آپ‌ها در رویدادهایی چون اینوتکس می‌گوید: «استارت‌آپ‌ها در شبکه‌های گوناگون و در فضای آنلاین با هم ارتباط دارند و از طریق تبلیغات در این شبکه‌ها، با رویدادهایی چون اینوتکس آشنا می‌شوند. چنین نمایشگاهی می‌تواند ارتباطات را تسهیل و شناخت کسب‌وکارها از یکدیگر را بیشتر کند.»
او با اشاره به ضعف تبلیغات برای این نمایشگاه ادامه می‌دهد: «یکی از ضعف‌های اینوتکس، تبلیغات ضعیف آن است. اگر با نمایشگاهی مانند الکامپ مقایسه کنیم، تبلیغات شهری اینوتکس جای کار زیادی دارد. اگر اینوتکس بتواند با ارگان‌های دولتی که به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند، در ارتباط باشد و آنها را به نمایشگاه بیاورد، برای استارت‌آپ‌ها بسیار سودمند است.»


http://shanbemag.ir/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A 2%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%9B-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85