ست گادین نویسنده مشهور کتاب های توسعه فردی و کسب و کار اخیرا لیستی از بیش از ۲۰ کتاب را (غیر از کتاب های خود) منتشر کرده است و به همه افراد به ویژه کارآفرینان و کارکنان شرکت ها و سازمان ها توصیه کرده است که بخوانند.

لیست کامل کتاب ها را در ⚡️ instant view ببینید