🔸 اگر قصد سرمایه گذاری روی یك استارتاپ را دارید باید ابعاد مختلفی از آن كسب و كار را بررسی كنید.

➕ یکی از مهمترین اجزای ارزیابی یک استارتاپ، تحلیل بازار است.

تحلیل بازار پاسخ به سوالات مهمی است همچون اینکه که آیا این محصول برای ورود به بازار خود آماده است؟ و آیا این بازار قدرت پذیرش محصول را دارد؟ طبیعتا این موارد بایستی تست شده باشد.

یک استارتاپ موفق بهترین (نقطه) برای ورود به بازار را شناسایی می کند که در آن، موانع ورود تبدیل به یک سد قوی در برابر رقبای آینده است. افزون بر آن، می توان گفت که محصول برای بازار آماده نیست، مگر اینکه یک طرح بازاریابی مشخص هم داشته باشد. به این معنی که برای یک سرمایه‌گذاری موفق باید تحلیل درستی از اندازه بازار، هزینه جذب مشتری، و هر عدد و رقم مهم به مربوط به بازار وجود داشته باشد.

شما به عنوان سرمایه گذار باید مطمئن شوید که این استارتاپ در یک بازار بزرگ و روبه رشد مشغول به فعالیت است. اندازه بازار به همان اندازه ارائه ی ایده نوآورانه آن استارتاپ اهمیت دارد.

❓سوال مهم اینکه آیا بازار مورد هدف پول دارد؟

پاسخ به این سوال به هوش و درک شما از بازار بستگی دارد. ورود به بازاری که مخاطبان آن پولی ندارند تا در ازای آن محصول، پرداختی داشته باشند، بالطبع سرمایه‌گذاری عاقلانه ای نیست.

➕ دومین مورد مهم برای ارزیابی یک استارتاپ از نگاه سرمایه گذار، مدل کسب و کار آن است:

سوالات مهمی در خصوص محصول، اینکه چه چیزی این محصول استارتاپی را نسبت به رقبایش متمایز و نوآورانه کرده است؟ اگر نقطه قوت متمایز مشخصی ندارد هیچ کس به دنبال آن نیست! سرمایه گذاران باهوش قادرند تا اولی ها را شناسایی کنند (اولی ها به معنی محصولاتی که با نوآوری درخشان و پیشتاز).

* آیا این محصول / خدمات یک مشکل واقعی را حل می کند؟ محصولات و خدمات موفق، مشکلات واقعی را حل می کنند. سرمایه گذاران دقیق، دنبال مشکل واقعی حل شده هستند و نه صرفا نیازی که برآورده شده است.

🚀 @taccelerator

* همینطور اینکه آیا این استارتاپ یک مدل کسب و کار واقعی و مقیاس پذیر دارد؟ سرمایه گذاران می خواهند روی یک مدل کسب و کار سرمایه گذاری کنند، نه صرفا یک ایده ی جذاب. مدل کسب و کار بایستی یک برنامه درآمد واقعی و مقیاس بندی شده داشته باشد.

* مقیاس فعلی استارتاپ را نیز حتما ارزیابی کنید: آیا این استارتاپ نیاز سرمایه ای واقعی دارد؟ آیا یک استراتژی بودجه ریزی مشخص و با نگاه بلند مدت دارد؟

* الزامات سرمایه ای یک مسئله مهم است که باید از همان ابتدا به آن رسیدگی کنید. اگر این استارتاپ به بودجه نیاز دارد، لازم است که یک مدل ارائه شود که نیاز به مقدار معقول و توجیه پذیر از بودجه را ایجاب می کند.

* آیا می توان با تزریق سرمایه، تکرارپذیری و گسترش پذیری را در یک کسب و کار ایجاد کرد؟ یا به ازای افزایش مشتریان نیاز به افزایش کارکنان دارد؟!

❓آیا استراتژی خروج قانع کننده ای در صورت نیاز وجود دارد؟

هر سرمایه گذاری باید بداند که چگونه می تواند از یک فرصت سرمایه گذاری بهترین بهره را ببرید و چه زمانی باید با کمترین ضرر از آن شراکت خارج شود. اشکال مختلفی از استراتژی های خروج تعریف می شود اما مهم این است که استارتاپ جایگاهی برای خروج سرمایه گذار از شراکت دیده باشد. اکثر سرمایه گذاران استارتاپی معمولا اصرار دارند که یک استراتژی خروج به دقت برنامه ریزی شده قبل از هرگونه سرمایه گذاری، در طرح کسب و کار مورد هدف گنجانده شود.

➕ استراتژی های منابع انسانی و در کل سرمایه انسانی استارتاپ مورد نظر را بررسی کنید.

تیم موسس این استارتاپ باید منسجم و بر توسعه مشتری متمرکز باشد و قطعا باید به آنچه که مشتریان می گویند گوش فرا دهند. در یک استارتاپ موفق ، گرفتن بازخورد مستمر تا زمانی که محصول اولیه نیاز به اصلاح و تغییرات دارد بسیار حیاتی است.

از نقطه نظر سرمایه گذاری، رویکرد تیم هم به همان اندازه ی ایده نوآورانه استارتاپ و اندازه بازارش اهمیت دارد.