برای یک شخصیت نابالغ می‌توان ویژگی‌ها و خصوصیات مختلفی را برشمرد؛ که برخی از آنها عبارتند از:

1.مقاومت در برابر انتقاد:

اینگونه افراد، شاید مقاومت‌شان را در مقابل انتقاد نشان ندهند، ولی به‌شدت ناراحت شده و درصدد تلافی هستند.

2.کنترل‌گری:

این افراد همواره باید و نباید داشته و دستور می‌دهند. اینگونه افراد ممکن است این روحیه را با همه، حتی با مادر، همسر و فرزند خود نیز داشته باشند؛ غافل از اینکه با این رفتار درواقع خودشان توسط دیگران کنترل می‌شوند.

باید به این نکته توجه داشته باشید، که هر زمان، سعی در تغییر دادن فرد مهمِ زندگی‌تان داشته باشید، او را بیشتر در آن وضعیت تثبیت می‌کنید؛ چراکه مقاومتِ ناخودآگاهِ طرف مقابل بالا می‌رود.

اگر در نظر شما چیزی نادرست است، باید در گام اول، احترام و پذیرش درونی نسبت به آن ویژگی داشته باشید، تا بتوانید در فرد مقابل اثر بگذارید؛ حتی اگر آن ویژگی، اعتیاد به مواد مخدر باشد! شیوۀ شما در تغییر دیگران نباید با عصبانیت، دعوا و تهدید به آبروریزی باشد؛ چراکه این روش اصلا بالغانه نیست و فرد مقابل نه تنها انگیزه‌ای برای تغییر پیدا نمی‌کند، بلکه سعی خواهد کرد از راه‌های دیگر، شما را آزار بدهد.
/یادانه