⁣فروم اینترنت اشیاء ایران که از سال ۹۵ فعالیت خود را شروع کرده است، در حالی به دومین نوروز خود رسیده است که در سال گذشته اتفاقات بسیاری در حوزه اینترنت اشیا رخ داده است. مهدی روحانی‌نژاد، مدیر فروم اینترنت اشیاء در گفتوگو با خبرنگار شنبه‌پرس، ارزیابی مختصری از فعالیت‌های این فروم و اکوسیستم استارتاپی در سال ۹۶ ارائه کرده است.
👇
🔗 ⁣شنبه‌پرس | برنامه فروم اینترنت اشیاء برای سال 97، سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌هاست - شنبه‌پرس