مهمترین خواسته ما از مسئولان حمایت معنوی است

⁣آرکایکلند استارتاپی در زمینه گردشگری عشایر است که هفته پیش، بعد از حدود ۶ ماه، سایت آن (Arkaikland.com) لانچ شد. هاله آقابابا، بنیان‌گذار این استارتاپ در این رابطه می‌گوید: «مشتریان هدف ما از ابتدا گردشگران خارجی بوده‌اند؛ به همین دلیل سایت به زبان انگلیسی لانچ شده است. برنامه اصلی سال ۹۷ ما، شرکت در چندنمایشگاه خارجی و برقراری ارتباط و آشنایی با گردشگران، تورها و آژانس‌های خارج از کشور است که بتوانیم خود را تبلیغ کنیم و با ما آشنا شوند.» او اشاره می‌کند به منظور توانایی کار کردن با گردشگران خارجی و حل مسائل مالی و پرداختی، در حال همکاری با یک استارتاپ دیگر در زمینه انجام کارهای مالی و انتقال ارز هستند و احتمالا تا ۳ ماه دیگر با این روند، موفق به جذب گردشگر خارجی خواهند شد.

ادامه‌ی این مطلب را در شنبه پرس بخوانید.
🔗 ⁣شنبه‌پرس | مهمترین خواسته ما از مسئولان حمایت معنوی است - شنبه‌پرس