⁣حدود یک ماه پیش بود که از تخریب و حمله به دفتر اسنپ در شهر کرمان شنیدیم آنهم پیش از شروع فعالیت اسنپ در این شهر. در حالی که صحبت از توقف فعالیت اسنپ در کرمان بود، این سامانه کار خود را همزمان در دو شهر کرمان و یزد آغاز کرد. اسنپ امروز در ۳۳ شهر بزرگ و کوچک ایران به خدمات‌رسانی می‌پردازد و با مرور شهرهای محل فعالیت اسنپ شاهدیم که این سامانه در بدو ورود به اغلب شهرها از سوی رقبای سنتی خود با مخالفت‌های سرسختانه‌ای روبه‌رو می‌شود. با وجود این، پس از مدتی موانع به وجود آمده رفع می‌شود و اسنپ به ادامه خدمات‌رسانی خود می‌پردازد. حال در ادامه سریال مشکلات استارتاپ ها، نوبت به اسنپ و این‌بار شهر یزد رسیده است. علی قاضی، مدیر ارشد توسعه اسنپ، ضمن تایید پلمپ دفتر این سامانه در یزد از چگونگی ادامه فعالیت اسنپ در این شهر می‌گوید.
👇
🔗 ⁣http://bit.ly/2IvsKw9