سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری سال ۲۰۱۸

۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
⁣ اصفهان