انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

سپیده قجری؛ سرپرست تیم تحلیل پروژه های BPMS شرکت مهندسی تذرو افزار / هر پروژه تولید نرم‌افزار مانند دیگر پروژه‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است. مدیریت، کنترل و نظارت از الزامات به نتیجه رساندن یک پروژه تولید نرم‌افزاری است. گام اول مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی پروژه شامل کارهایی است که با انجام آن‌ها […]
نوشته ضرورت مدیریت پروژه و به‌کارگیری متدولوژی مناسب در پروژه‌های مدیریت فرایند اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. نگاهی به نحوه مدیریت پروژه‌های مبتنی بر فرآیند با محوریت سازمان‌های بزرگ
  2. اهمیت و ضرورت بهبود مستمر در سازمان‌های کسب‌وکار
  3. برگزاری دوره مدیریت تیم‌‌های چابک در سازمان‌های بزرگ توسط مرکز نوآفرینی فردا______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/100878